Tietoa/ About Petit Basset Griffon Vendeen

PETIT BASSET GRIFFON VENDEEN


PETIT BASSET GRIFFON VENDEEN

2 petittiä

 

HISTORIA

Petit basset griffon vendeeni on ikivanha riistaa ajava rotu. Se on pysynyt muuttumattomana jo vuosisatojen ajan. Rodun alkuperä voidaan jäljittää jo 1500- luvulle asti.

Ihmiset usein kysyvät, onko siinä taustalla terrieriä? Vastaus on hämärän peitossa, kirjallisuudessa ei tästä ole varmaa tietoa, mutta karkea pieni bassetti on ollut jo todella kauan olemassa. Pbgv ei kuitenkaan ole jalostettu menemään luolaan.

Pbgv:n esi- isät Greuhound Griffonit ovat alunperin jalostettu ajaviksi koiriksi, joita on käytetty ryhmässä. Ne olivat monimuotoisesti erilaista riistaa hitaasti ajavia koiria. Riistaeläimiä ovat olleet ja osa on vielä nykyäänkin Petitillä villisika, susi, peura, jänis, kettu jne.

Kun eurooppalaiset kuninkaalliset ja aatelismiehet matkustivat ympäri Eurooppaa, heillä oli mukanaan aina metsästyskoiria, esimerkiksi Petit basset griffon vendeenejä. Rotujen sekoittumista on tapahtunut jonkin verran siksi, että hyvillä metsästysominaisuuksilla olevia huippukoiria on astutettu keskenään, vaikka rotu ei olisikaan ollut täysin sama.

Käyttäminen Petit basset griffon vendeenin jalostukseen `Chien Blanc du roita`, joka tarkoittaa käännettynä valkoista kuninkaan koiraa, on vaikuttanut Pbgv rotuisten koirien väriin sekä turkin laatuun. Chien Blanc du roi oli vainulla ajava koira, jonka paino ja tyyppi oli lähellä Deerhoundia/ Greyhoundia. Se oli turkiltaan melkein puhtaasti valkopohjainen, erivärisin läikin varustettuna. Tästä jalostusrotujen yhdistelmästä Pbgv esi-isät ovat saaneet värinsä, joka on jäänyt pysyvästi rotuun.

METSÄSTYKSELLISET PIIRTEET

Vendeenin paikkakunnalla Ranskassa, josta koirat ovat alunperin kotoisin, tarvittiin juuri kyseiseen maastoon sopiva koira. Alue oli arvostettu sekä tunnettu vaikeana metsästysalueena runsaan kivikkoisuutensa, piikkipensaisuutensa sekä tiheitten pusikoiden johdosta. Siksi tarvittiin määrätynlainen metsästyskoira, jonka oli oltava karkea karvainen sekä helppohoitoinen. Ihon koiralla oli oltava paksu sekä karvan vahvaa ja karkeaa siksi, että koira kestäisi nämä vaikeat metsästysolosuhteet. Tämä ominaisuus on säilynyt rodussa nykypäivään asti. Valkoinen väritys oli koiralle myös tärkeä, jotta se erottuisi hyvin pensaikoista sekä riistasta.

Esi-isillä metsästettiin isompaa riistaa ryhmässä. Metsästäjät liikkuivat ratsain. Tavallisella maalaisella ei ollut varaa hevosiin. Koirat olivatkin ”aatelisten” koiria. Koska maastot olivat liian vaikeakulkuisia joissain paikoissa hevosellekin, ryhdyttiin jalostamaan/ arvostamaan pienempää ajavaa koiraa, joka ajoi riistaa vainulla eikä näöllä ja jonka kanssa voitiin metsästää jalan. Siten tavallisetkin ihmiset pystyivät metsästämään esimerkiksi jänistä, kaniinia ja kettua. Näin syntyi kaksi eri rotua: Grand basset griffon vendeen, joka on isompi ja käytettiin ryhmässä hevosen kanssa ison riistan metsästykseen ja Petit basset griffon vendeen jäljittämään ja ajamaan myös tarvittaessa pienempää riistaa metsästäjien liikkuessa jalan.

Ranskassa tänäkin päivänä Pbgv.it ovat melkein puhtaasti metsästyskäytössä ryhmäajureina. Ulkomailla koiria käytetään myös yksittäin metsästyksessä, johon ne soveltuvat myös hyvin. Suomeen rotu tuli 1970-luvun puolivälissä ja tänä päivänä se on nostanut suosiotaan vuosi vuodelta niin seura-, ajo-, jälki- kuin näyttelykoiranakin. Rodun populaatio alkaa olla jo n. 600 yksilön luokkaa Suomessa.

YLEISVAIKUTELMA

Petit basset griffon vendeen on pieni, eloisa ja vahva pitkähkörunkoinen ajava koira ja karvapeite on karkeaa ja pitkää, ei liioiteltua ja pää on erittäin ilmeikäs. Väritykseltään rotu voi olla joko yksivärinen harmaa, kaksivärinen tai kolmivärinen. Rodun säkäkorkeus on 34-38 cm. Koira soveltuu hyvin myös pienen kokonsa johdosta kerrostalo asumiseen.

MUUTA TIETOA RODUSTA

TERVEYS

Vaikka ehdottomasti valtaosa koirista on terveitä koko ikänsä, rodun vakavimpia ja suurimpia ongelmia ovat epilepsia ja ns. kipusyndrooma.

Näitä on esiintynyt alkuajoista lähtien, yhtenä syynä rodun pieni populaatio ympäri maailman.

Kipusyndrooma (steriili meningitis) johtuu immuunivasteen heikkoudesta eikä sen periytymistapaa tarkkaan tiedetä.

Allergioita esiintyy myös jonkin verran rodussa, samoin kilpirauhasen vajaatoimintaa sekä vähäisempiä määriä silmäsairauksia. Näistä glaukooma on vakavin. Maailmalla glaukoomatapauksia on raportoitu jonkin verran. Myös tämä sairaus kulkee suvuittain eikä sen periytymistapaa tiedetä. Kaihia on todettu yksittäistapauksina.

PPM on ehkä yleisin silmäongelma petitillä, Usa:ssa arvioidaan noin 9% koirilla olevan PPM. Kyse on sikiöaikaisten kalvojen jäänteistä silmässä eikä kahta PPM:ää omaavaa koiraa pidä astuttaa keskenään. PPM ei kuitenkaan koskaan pahene iän myötä eikä haittaa normaalisti koiraa mitenkään. Suomessa silmätutkituista petiteillä 4,5 % todettiin PPM.

Korvat vaativat omistajalta jatkuvaa huomiota koska ovat melko kookaat ja riippuvat; korvatulehdukset ovat melko yleisiä. Korvat tulee puhdistaa ja korvakäytävässä kasvavat karvat tulee nyppimällä poistaa, jotta korvan ilmanvaihto toimii. Allergisillä ja heikon immuunivasteen omaavilla yksilöillä korva- ja muutkin ihotulehdukset saattavat muodostua krooniseksi ongelmaksi.

Eturaajojen kasvuhäiriöitä tavataan toisinaan. Suomessa ei vielä kuvata riittävästi koiria jotta lonkkavian tai eturaajojen kasvuhäiriön osalta voisi sanoa mitään yleisyydestä. Nivelrikkoa, joka on usein seurausta kasvuhäiriöistä, esiintyy kuitenkin varsinkin vanhemmilla koirilla melko yleisesti.

LUONNE

Petitit ovat iloisia, energisiä, ihmisläheisiä, leikkisiä koiria joilla on metsästyskoiran jääräpäinen luonne. Koulutus pentuvaiheessa on siksi tärkeää ja kuri on pidettävä kohdallaan koko koiran eliniän ajan. Petitti tarvitsee paljon aktiviteettejä ja liikuntaa. Petittiä ei voi pitää vapaana kaupunkiolosuhteissa koska se on riistaverinen, koira joka lähtee ajohaukun kanssa riistan perään sen haistaessaan tai nähdessään. Petitit on kohtalaisen helppo kouluttaa koska ne ovat hyvin persoja ruualle. Petitit ovat sosiaalisia koiria jotka yleensään tulevat toimeen muiden koirien kanssa.

KOIRAN HOITO

Petitti on suhteellisen helppo rotu hoitaa.

Turkki

Turkki on erittäin helppohoitoinen eikä takkuunnu se hylkii hyvin likaa eikä siitä irtoa paljon karvoja. Koira rotu soveltuu monelle allergiselle ihmiselle juuri turkinlaatunsa takia joka ei pölise. Koiran turkki on irtonaista 2 kertaa vuodessa keväällä ja syksyllä. Koira pyritään nyppimään vähintään kerran vuodessa. Kun koira nypitään sille jää ainoastaan pohjavilla ja karva rupeaa kasvamaan hitaasti takaisin karva on istonaista vasta puolen vuoden kuluttua nyppimisestä. Karvan karkeuden säilymiseksi nyppiminen muutaman kerran koiran elinaikana on välttämätöntä.

Korvat

Korvakäytävät on hyvä puhdistaa karvoista jotta korvat hengittävät kunnolla. Tämä toimenpide joudutaan toistamaan noin 3 kuukauden välein.

Tassut

Tassunpohja karvat kasvavat pitkiksi ja ne on hyvä leikata kynsienleikkauksen yhteydessä, jotta koira ei liukastele ja tuo sisälle paljon likaa.

Pesu

Koiraa ei ole hyvä pestä usein. Jos koira joudutaan pesemään siihen ei käytetä hoitavia aineita ainoastaan pesuainetta. Jos koiraa pesee usein ja vääränlaisilla aineilla turkki pehmenee ja se menettää lian sietokykynsä sekä siitä tulee helposti tahmea.

Näyttelyt

Näyttelyihin koira trimmataan määrätyllä tavalla, yleisimmin koira on pitkällä karvalla, mutta korvakarvat lyhennetään ja yleisolemusta siistitään.

HISTORIC

Petit basset griffon vendeen in an ancient breed of hunting dog. It has remained unchanged for centuries. The breed can be traced back as early as 1500 -’s.

People often ask if it has an terrier? The answer is unclear, the literature is not clear on this information, but little rough Basset have been around a very long time. PBGV is not processed to go into the cave.

PBGV’s ancestors Greuhound Griffoni are initially processed barking hunting dogs, which have been used in a group. They were diversely different game slowly hunting barking  dogs. Game animals have been a part of, and is still the Petit subjects, wild boar, wolf, deer, hare, fox, etc.

When European royalty and noblemen traveled all over Europe, they were always accompanied by hunting dogs, for example, the Petit Basset Griffon Vendeen. Racial mixing has occurred to some extent because of the good hunting dogs features the top is mated with each other, even though the race had it not exactly the same.

Using the Petit Basset Griffon Vendeen processing `Chien Blanc du roi`’, which translates as the white king’s dog, has affected the PBGV breed dogs, as well as the color of the coat quality. Chien Blanc du roi was just scent hunting dog, whose weight and the type was close to Deerhoundia / Greyhound. It was ai hes cout almost purely white-based, with different colors big spots. Processing by this breed PBGV combination of the ancestors have been in color, which has been left permanently on race.

HUNTING FEATURES

Vendée locations in France, where the dogs are originally from, needed just the terrain suitable dog. The area was valued, as well as a notoriously difficult area for hunting rocky, dense undergrowth, and thorn bush, dense thicket. Therefore they needed a specific type of hunting dog that had to be wire-haired, and easy to care for. Thick durable than normal skin, hare strong and rough because the dog would take these difficult hunting conditions. This feature has been preserved until the present day breed. White dog coloring was also important in order to distinguish it from the very bushes, as well as game.

Pre father of these hunting breed hunt bigger game in group. Hunters traveled on horseback. Standard Country could not afford horses. The dogs were ”nobility” of dogs. Because the terrain was too rough in some places even the horse, began to refine / appreciate the smaller hounds, who hunts the game scent not only sight  and with them could be hunted on foot. That way ordinary people were able to hunt such as hares, rabbits and foxes. This way rise to two separate breeds: Grand Basset Griffon Vendeen, which is larger, and was used in a horse with a big-game hunting and Petit Basset Griffon Vendeen track, and to drive with a smaller, when hunters moving on foot.

In France today, Pbgvt are almost purely on hunting group. Abroad, there are also individually hunting, for which they are also suitable as well. Finland race came in the mid 1970s and today it is increasing in popularity each year as a companion, hunting, tracking and show dogs. Race population is getting about 600 individual classes in Finland.

GENERAL APPEARANCE

Petit Basset Griffon Vendeen is a small, lively, strong and fairly long-bodied dog racing and the coat is coarse and long, not overdone, and the head is very expressive. Coloring breed can be either a solid gray, two-color or tri-color. Race at the withers and 34 to 38 cm. The dog is also suitable for small size of apartment buildings.

FURTHER INFORMATION BREED

HEALTH

Although the absolute majority of the dogs are healthy all his life, and the race of the most serious problems are the epileptic and the neck pain syndrome.

These have occurred since the early days, one of the reasons race a small population in the world.

Neck pain syndrome (sterile meningitidis) due to the weakness of the immune response rather than its precise mode of inheritance is unknown.

Allergies are also found in some dogs, as well as an underactive thyroid gland, as well as minor amounts of eye diseases. Of these, glaucoma is the most serious. Glaucoma cases have been reported in the world to some extent. Also, this passes familial disease and its mode of inheritance known. Cataracts have been observed in individual cases.

PPM is perhaps the most common eye problem petit public, the United States is estimated at about 9% of the dogs PPM. It is about time fetal membranes remains in the eye and not two ppm of like having a dog to mate with each other. PPM, however, never getting worse with age, and not harm the dog in any way normal. Finland eyes surveyed  4.5% was found to PPM.

The ears require constant attention from the owner because they are quite big and drooping, ear infections are quite common. The ears should be cleaned and the hair growing in the ear canal will remove the to the ear for air circulation. Allergic and a weak immune response in individuals in their ears and other skin conditions may become a chronic problem.

Forelegs of growth disturbance is found occasionally. In Finland does not have enough dogs health research to hip dysplasia or forelegs growth failures, so we could not say that we might know how common it is . Osteoarthritis, which is often the result of growth disorders, occur, however, especially in older dogs fairly is rately common.

Petiteille on tullut uusi DNA – testi josta näkee onko koira POAG/ Glaugoomageenin kantaja. In Botom same in English!

Testi näyttää onko koira Glaukooma-geenistä vapaa, kantaja vai kummankin geenin saada jolloin sillä on riski sairastua Glaukoomaan ja se tarvitsee elinikäistä seurantaa tilanteesta silmiensä suhteen. Geeni periytyy kummaltakin vanhemmalta.

Onkin todella tärkeää että ihmiset testaisivat koiransa jotta tiedämme voiko koira sairastua Glaukoomaan, vai onko se itse terve, mutta periyttää sitä osittain vai onko se täysin vapaa glaukoomaa aiheuttavasta Geenistä. Nämä asiat vaikuttavat tulevaisuuden jalostukseen paljonkin, riippuen siitä mitä tulosta oma koira kantaa.

Tässä selkeyttävä perillisyys kartta/ Here is the heretig map

Poang periytyvyys

Valitettavaa vaan on että koirien omistajat tietävät huonosti testin olemassaolosta ja kovinkaan moni Suomessa ei ole testiä vielä sitä tehnyt.

Testi on helposti tilattavavissa Englannista, Geenilaboratorin ”nettikaupankautta” ja maksaa netissä, Testivälineet tulevat kotiin noin viikon kuluttua tilauksesta. Testin voi ottaa joko itse koiraltaan tai sitten eläinlääkärillä. Itse suosittelen tekemään testin eläinlääkärillä koska siitä saa silloin virallisen todistuksen testiolosuhteiden aitoudesta, jos ja kun jossainvaiheessa Suomen Kennelliitto hyväksyy Geenitestin viralliseksi tulokseksi, pitää se olla otettu todistetusti eläinlääkärin toimesta koiran tunnistustiedot tarkistaen. Testipakkauksessa tulevat ohjeet testin tekemiseen sekä välineet testaukseen, testi tehdään harjalla koiran poskensisäpuolelta hinkaamalla. Alla linkki testin tilaussivulle.

AHT Animal Healt Trust DNA testing

In Webshop you find the Petit test

Toivon syvästi että rodunkasvattajat ottavat testejä jaloskäytössään olevista koirista jotta saisimme ongelman pitkällätähtäimellä aisoihin. Testaus on siihen ainoa keino!!

Omien koirieni näytteet on lähetetty ja mielenkiinnolla odotan mitä ne näyttävät, kun tulokset tulevat. Tulevissa yhdistelmissä tulen kertomaan omilla nettisivuillani yhdistelmän vanhempien testitulokset.

Akka testattavanaPetiteille has become the new DNA a test which shows whether the dog carrier Poag / Glaugooma gene. The test shows whether the dog glaucoma gene:  Free, carrier, or both genes get where it will have the risk of developing glaucoma and it requires lifelong monitoring the situation with regard to their eyes. The gene is inherited from each parent. It is really important that people tests they dogs so that we know whether the dog for glaucoma, or whether it is actually healthy, but it inherits partially or is it completely free from glaucoma causing gene. These things affect the future of breeding a lot, depending on what you print your own dog stand.

Unfortunate, but is that dog owners know of the existence of badly the test and not many people in Finland there is no test yet done so. The test is easy to be ordered from England, Gene LABORATORI ”online marketing throughand pay online, test equipment come home for about a week after your order. The test can take either dog for yourself or the vet. In fact, I recommend to take the test to the vet because it then gets an official certificate of authenticity of the test conditions, when and if at some point in Finnish Kennel Club approves genetic test as an official result, it must be proven to have been taken by the veterinarian, the dog’s identification checking. Will test the package instructions for performing the test, as well as tools for testing, the test is done with a brush dog scheek inside. In this page is a link in the order the test.

I hope deeply that the race breeders take tests on dogs and in preeding so that we could get the problem under control in the long term. Testing is the only way !! My own dogs samples have been sent, and look forward with great interest what they look like when the results come in. Future combinations will tell their own Website combination of parents test results.

Tässä videoita rodusta Englanniksi/ Here is some videos about Petit Basset in English