Pentu suunnitelmat & infoa ostajalle/ Puppy plans & info for the buyer

 

Pentuja/ Puppies

Pentuja/ Puppies

Tulevat pentueet / Future puppies:

Mahdolliset pentusuunnnitelmat 

Suunnitelmia on

Tulevien oman kennelini pentue yhdistelmistä tietoa.

Tiedustelut suunnitelluista yhdistelmistä voi laittaa sähköpostiini tai soittaa minulle.  Pyrin vastuuntuntoiseen kasvatustyöhön siihen liittyy myös tulevan pennun perheeseen tutustuminen. Haluan myös mieluiten nähdä tulevat pennunostajat etukäteen ennen pennun myyntiä. En vastaa epämääräisiin pentusuunnitelma tiedusteluihin. Haluan perusteelliset pohjatiedot pennun tiedustelijalta, koirakokemuksesta, koiran suunnitellusta käytöstä sekä koiran  tulevista asuintiloista.

 • Vanhemmat ovat silmätarkastettuja niin normaali silmätarkastuksen kuin Poag geenitestin osalta joka kertoo Glaucoomasta.
 • Narttu ja uros ovat yli kaksi vuotta vanhoja. Terveitä rotunsa edustajia. Luonteeltaan jalostukseen käytettävät koirat ovat sosiaalisia ja tervepäisiä sekä metsästyksellisesti toimiviksi todettuja.
 • Yhdistelmän koirat omaavat ajovietin ja ovat metsästyksessä osoittaneet toimivuutensa, sekä ovat mieluiten käyttö- ja  jäljestystuloksen omaavia koiria.
 • Pentujen vanhemmat ovat näyttelyissä menestyneitä. Koirani elävät  perheessäni täysipäisinä perheen jäseninä sekä pennut kasvavat sisällä kotonamme.
 • Pennut luovutettaan aikaisintaan 8 viikon iässä useampaan kertaan madotettuina, sirutettuina ja eläinlääkärin terveystarkastettuna.
 • Pennun mukana tulevat  kirjalliset hoito-ohjeet ja elinikäinen tuki kasvattajalta.
 • Minä edellytän pennun ostajalta aina henkilökohtaista tapaamista ennen kauppakirjan kirjoittamista.
 • Myyn koirat vain perheisiin jotka haluavat tulevaisuudessakin olla yhteydessä minuun jollakin tasolla kertoakseen koiran kehityksestä. Tapaisin mielelläni pentua vielä vanhempanakin.
 • Minä en myy koiraa puhtaasti tarhakoiraksi, koirarotu on sosiaalinen ja tarvitsee päivittäisiä ihmiskontakteja.
 • Olen valmis auttamaan ja neuvomaan koiran turkin hoidossa, metsästys, jäljestys sekä näyttelyasioissa.
 • Olen valmis vapaa aikani puitteissa myös tulemaan mukaan niin metsälle, toimimaan ajokoetuomarina, esittämään koiraa näyttelyssä sekä opastamaan kaikissa edellisissä asioissa.
 • Toivottavaa olisi, mutta ei pakollista että pentujen ostaja olisi kiinnostunut tulevaisuudessa käymään edes kerran ajokokeissa sekä näytelyssä, jotta saisin itse tilasto tietoa siitä miten koira toimii metsällä ja miltä se näyttää.
 • Myyn pennut ainoastaan harrastavaan kotiin.

Ensisijaisesti kotiin joka harrastaa metsästystä koiran kanssa.

 Muukin aktiivinen koti perustellusti riittää jos koira saa riittävästi toimintaa esim. jäljestys, näyttelyt, riitäävä liikunta ja aktiviteetti.

 • Pentusuunnitelmista voi kysellä lisätietoa, yhteystiedot löytyvät nettisivuiltani.

Rosarian Roger Rabbit alias Mosse

Rosarian Roger Rabbit alias Mosse

The future of your kennel litter combinations of information.

Possible litter planned 

We have plandsInquiries planned combinations can not put my e-mail or call me. I aim for responsible breeding work involves getting to know the puppy’s future family. I would also like to see to the puppy buyers in advance before the puppy sales. I do not answer vague plan puppy inquiries. I want a thorough information from inquiryies background, dog experience from the proposed use dog and the dog’s future living quarters

 

 

 • Parents are eye screened as normal eye examination as Poag gene test for Glaucoma. The bitch and the males are over two years old.
 • Healthy representatives of the breed. By nature, dogs used for breeding are social and owns a ”healthy head” .
 • The combination of dogs having barking hunting skills and are hunting proved effective, as well as prefer to hunting result, the result would be nice also for blood tracking. Puppy’s parents have been very successful at the dog shows.
 • My dogs live in my family members of the family and the puppies are growing inside the home.
 • Puppies will be sold earlier than 8 weeks of age, several times dewormed, microchipped and vet health check.
 • Puppy come with written instructions and lifetime support from a breeder.  I always wont to see puppy buyer in personal.
 • I sell dogs only families who want to continue to be in contact with me and tell about dog how is he development and healty.It would be nice to also meet to puppy later on hes life.
 • I do not sell dogs purely outdoor cage dog, breed of dog is social and in need of human contact.
 • I am willing to help and give advice to the treatment of dog fur, hunting, hunting tests, blood tracking, and dog shows cases.  I am willing to spare time available to me to become involved in the hunting, blood tracking in the forest, a hunting test to judge a dog and the dog shows.
 • I would hope that the puppy buyer would be interested to visit at least once in the future conduct hunting tests, as well as dog show, so I could get my self statistical information on how the dog is hunting, and what it looks like.
 • I sell puppies, but only the active home. Primarily in the home which enjoys hunting with a dog. 
 • I also can sell puppy  in active homes where the dog gets enough activities such as tracking, exhibitions,  exercise and activity.
 • Puppy plans you can ask for more information about the contact details on my website.